Javascript Temel Bilgiler (Başlangıç)

JavaScript, web tarayıcılarında çalışan bir programlama dilidir. Dinamik web sayfaları oluşturmak, kullanıcı etkileşimleri sağlamak ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılır. İşte JavaScript’in temel bilgileri:

Değişkenler

JavaScript’te değişkenler, bir değeri depolamak için kullanılır. Değişkenler, var, let veya const anahtar kelimeleri ile tanımlanır.

var x = 10; // Değer atamalı var
let y = 20; // Block-scope değişkeni
const z = 30; // Sabit (immutable) değer

Veri Tipleri

JavaScript’te değişkenler için kullanabileceğiniz çeşitli veri tipleri vardır. Bazıları şunlardır:

 • String: Metin verileri.
 • Number: Sayısal veriler.
 • Boolean: Doğru veya yanlış değerler.
 • Array: Bir dizi elemanı depolayan veri tipi.
 • Object: Bir nesne ve özellikleri.
let name = "Ali"; // String
let age = 30; // Number
let isMarried = false; // Boolean
let fruits = ["elma", "muz", "portakal"]; // Array
let person = { Adı: "Ali", Yaşı: 30 }; // Object

Operatörler

JavaScript’te, matematiksel işlemler yapmak, karşılaştırma yapmak veya değişkenleri birleştirmek gibi birçok operatör vardır. Bazıları şunlardır:

 • Matematiksel Operatörler: +, -, *, /, %
 • Karşılaştırma Operatörleri: ==, ===, !=, !==, >, <, >=, <=
 • Mantıksal Operatörler: &&, ||, !
 • String Birleştirme Operatörü: +
let x = 10;
let y = 20;
let z = x + y; // Matematiksel operatör
let isGreater = x > y; // Karşılaştırma operatörü
let str = "Hello " + "World"; // String birleştirme operatörü

Koşul İfadeleri ve Döngüler

JavaScript’te, if, else if ve else anahtar kelimeleri ile koşul ifadeleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca for, while ve do-while döngüleri gibi farklı döngü türleri de vardır.

let age = 30;
if (age < 18) {
 console.log("Kişi reşit değil.");
} else if (age >= 18 && age < 30) {
 console.log("Kişi genç.");
} else {
 console.log("Kişi yetişkin.");
}
for (let i = 0; i < 5; i++) {
 console.log(i);
}
let i = 0;
while (i < 5) {

console.log(i);
i++;
}

let i = 0;
do {
console.log(i);
i++;
} while (i < 5);
### Fonksiyonlar

JavaScript'te, bir işlemi tekrar tekrar yapmanız gerektiğinde, bu işlemi bir fonksiyon haline getirebilirsiniz. Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için tasarlanmış bloklardır.

```javascript
function sayHello(name) {
 console.log("Merhaba, " + name);
}

sayHello("Ali"); // Fonksiyonu çağırmak

Olaylar

JavaScript, web sayfalarında olayları ele almak için kullanılır. Örneğin, bir düğmeye tıklandığında veya bir form gönderildiğinde bir işlem yapmak isteyebilirsiniz.

<button onclick="alert('Merhaba Dünya!')">Buraya Tıkla</button>

Bu örnek, onclick olayına bağlı olarak alert fonksiyonunu tetikler ve “Hello World!” mesajını gösterir.

Nesne Yönelimli Programlama

JavaScript, nesne yönelimli programlama için de kullanılabilir. Bir nesne, özellikler ve yöntemlerle tanımlanır.

class Person {
 constructor(name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
 }
 sayHello() {
  console.log("Merhaba, ben " + this.name);
 }
}
let john = new Person("Ali", 30);
john.sayHello(); // "Merhaba, ben Ali" yazdırır

Bu örnek, Person sınıfını tanımlar ve name ve age özelliklerine sahip bir nesne oluşturur. Ayrıca, sayHello yöntemini kullanarak bir mesaj yazdırır.

Asenkron Programlama

JavaScript, asenkron programlama için de kullanılabilir. Bu, bir işlem tamamlanana kadar bir sonraki işleme geçmenizi sağlar, böylece bir uygulama beklerken bloke olmaz.

console.log("Başlangıç");
setTimeout(() => {
 console.log("Merhaba, dünya!");
}, 2000);
console.log("Bitiş");

Bu örnek, setTimeout fonksiyonunu kullanarak 2 saniye sonra bir mesaj yazdırır. Ancak, önce “Başlangıç” ve “Bitiş” mesajlarını yazdırır.

JSON

JavaScript, JSON (JavaScript Nesne Notasyonu) formatını destekler. Bu, verileri taşımak için sıkça kullanılan bir formattır.

let myObj = { Ad: "Ali", Yaşı: 30, Şehri: "Bursa" };
let myJSON = JSON.stringify(myObj);
console.log(myJSON);
let myNewObj = JSON.parse(myJSON);
console.log(myNewObj.Ad);

Bu örnek, bir nesneyi JSON formatına dönüştürür ve daha sonra bu JSON verisini bir nesneye geri dönüştürür.

Node.js

JavaScript, sunucu taraflı uygulamalar için de kullanılabilir. Node.js, JavaScript’in sunucu tarafında çalışmasını sağlar ve bu sayede web uygulamalarının arka planında işlemler yapılabilir.

const http = require("http");
http.createServer((req, res) => {
 res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });
 res.end("Merhaba Dünya!");
}).listen(8080);

Bu örnek, Node.js kullanarak bir HTTP sunucusu oluşturur ve “Hello World!” mesajını gönderir.

Bu temel bilgiler, JavaScript’in geniş yelpazesinde yer alan bazı konuları içermektedir. JavaScript, web geliştirme ve diğer uygulamalar için önemli bir programlama dilidir ve her geçen gün daha da popüler hale gelmektedir.

Bunu Paylaş
Pin Share

Bir yanıt yazın

Bizi Sosyal Medyadan Takip edebilirsiniz.