Papaz ve Hz.Ali (r.a.)

Hz. Ali r.a. ordusu ile harbe gitmekteyken uğradığı son bir kaç konak yerinde su bulamaz. Sonunda…

Padişah ve Genç

Olay Peygamberimizden çok önce gçer. Zamanın birinde insanların kendisine taptığı bir padişah ve onunda bir sihirbazı…

ÖMER’E GELİN OLMAK

Hazret-i Ömer r.a.  Halife.. Her zamanki tedbili kıyafet haliyle.. Gece… Medine sokaklarını dolaşıyor dolaşıyor… Karanlık gece……

Hz. ÖMER’E NEDEN FARUK DENDİ

Bir yahudi ile bir münafık bir meselede anlaşamadılar. Yahudi meseleyi halletmek için Resûlüllah’a gidelim diyor münafık…

Öğüt

Birgün Emir Süleyman Pervane, Mevlana’dan kendisine öğüt vermesi için ricada bulumuştu. Mevlana, dan kendisine öğüt vermesi…

Otuz Altın

Hammad.. Bir zamanlar Bağdat’ın en zenginlerindendi. Dünyalık adına nesi var nesi yoksa dağıttı. … ve  Bağdat’ın …

O Senin Ailenden Değil

Hz.Nuh’un kafirlerle beraber bulunan bir oğlu vardı. Hz. Nuh oğlunu dalgalardan kurtulmaya çalışırken görünce selendi:– Ey…

Onlar Oruç Tutmadılar

Peygamberimiz bir gün  ashabına oruç tutmalarını emrederek:– Ben izin vermeden kimse orucunu açmasın, buyurur.Herkes orucunu tutar. Akşam…

Nuşirevan’ın Adaleti

Hazreti Ömer ve Sa’d İbni Vakkas Hazretleri, İran’a at satmaya gitmişlerdi. İran’a vardıkları zaman şehrin girişinde…

Musa (a.s.) ve Fakir

Musa Aleyhisselam bir fakiri görür, fakir giyeceği olmadığı için kumun içine girmiştir.Fakir:– Ya Musa, bana dua…

Limon Arzusu

Vaktiyle hamile bir kadın, komşusuna misafir olur. Oturdukları odada dalları limonlarla dolu olan büyük bir limon…

KOMŞUNUN ŞİKAYETİ

Biri, Resul-i Ekrem (s.a.a)’ın huzuruna geldi ve– Bana eziyet ederek huzurumu bozuyor” diye komşusunu şikayet etti.Resul-i…

KILIÇ GİBİ KESKİN DİL

Hicri üçüncü asrın yarısında, Abbasiler devrinde, İbnurrumi diye bilinen, Ali ibni Abbas, Kasım Ubeydullah adındaki Abbasi…

Keramet Talebi

Bayezid-i Bestami (k.s.) Hazretlerinden, bir talebesi keramet talebinde bulunur. Hz.Şeyh:– Biz onu çoban Abdullah’a verdik. Git sana…

Kefeniniz sizin olsun

Bir ihtiyar… Ömrünün son demlerini yaşamakta… Yolculukta…Azığı bitmiş. Aç. Susuz. Bir kasabaya  geliyor. Camiye gidiyor… Hoş…