Grup, Takım, Ekip Kavramları ve Özellikleri

Grup, takım ve ekip kavramları; rekabetin hızla arttığı, verimlilik, etkinlik, kalite gibi kavramların öne çıktığı iş…

Özellikler teorisi

Özellikler teorisi, liderlik etkinliğini belirleyen belirli kişilik özelliklerini vurgulayan bir yaklaşımdır. Bu teoriye göre, liderlerin etkili…

Dünya benzeri kaç tane gezegen keşfedilmiştir

Bugüne kadar, dünya benzeri gezegenler olarak adlandırılan yani Dünya’ya benzer özelliklere sahip olabilecek gezegenlerin sayısı sürekli…

Düşük özsaygısı olan bireylerin özellikleri

Düşük özsaygısı olan bireylerin özellikleri arasında yer alabilen diğer özellikler şunlardır:

Levinger ve Smoek tarafından geliştirilen ilişki düzeyleri görüşü modeli

Levinger ve Smoek tarafından geliştirilen ilişki düzeyleri görüşü modelinde, ilişki düzeyleri şu şekilde sıralanır:

Halo etkisi

Halo etkisi, bir kişinin veya nesnenin genel olarak olumlu veya olumsuz algılanmasının, sadece birkaç belirli özelliği…

Basın kanuna göre süreli yayınların çıkarılması için beyanname nereye verilmelidir

Türkiye’deki basın kanununa göre, süreli yayınların (gazete, dergi vb.) çıkarılması için beyanname, “T.C. İletişim Başkanlığına” (daha…

Hukuk sistemimizde Basın Yayın faaliyetleri hangi ilkeye bağlanmıştır

Türkiye’de basın yayın faaliyetleri, Anayasa ve diğer ilgili yasalar çerçevesinde belirlenen ilkelere bağlıdır. Temel olarak, basın…

AIDA modeli

AIDA, bir müşterinin satın alma sürecini aşamalar halinde açıklamak için kullanılan bir akronimdir. İşte AIDA modelinin…

Durumsallık teorileri Nedir?

Durumsallık teorileri, liderlik tarzının ve etkinliğinin belirli durumlarla ilişkili olduğunu savunan liderlik yaklaşımlarıdır. Bu teoriler, liderliğin…

Tutumsal boyutlara verilen ağırlığın derecesine göre liderlik biçimleri

Liderlik biçimleri, tutumsal boyutlara verilen ağırlığın derecesine göre farklılık gösterebilir. İşte bazı liderlik biçimleri ve tutumsal…

Kişilik özellikleri teorilerine göre, liderlerin kişilik özellikleri ve karakteristikleri

Kişilik özellikleri teorilerine göre, liderlerin belirli kişilik özellikleri ve karakteristikleri vardır. İşte bazı önemli liderlik kişilik…

İnsanların fiziksel olarak iyi olmadığı, yorgun, aç ve aşırı stresli olduğu durumlarda meydana gelen çatışmanın sebebi nedir?

İnsanların fiziksel ve duygusal durumlarından etkilenebilen karmaşık süreçlerdir. İnsanlar yorgun, aç ve aşırı stresli olduklarında, çatışmalara…

Arama reklamları oluştururken dikkat edilecek hususlar

Arama motorlarında kolay bulunabilir olmak için arama reklamları oluşturmanız önemli bir adımdır. İşte size arama reklamları…

Bir web sitesi reklamı için etkili başlık ve açıklamalar oluşturmak

Bir web sitesi reklamı için etkili başlık ve açıklamalar oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebiliriz: Örneğin,…