Nicel araştırma yöntemleri

Nicel araştırma yöntemleri, genellikle büyük ölçekli veri toplama için kullanılan tekniklerdir. Bu yöntemlerin sıklıkla tercih ettiği veri toplama teknikleri şunlardır:

  1. Anketler: Anketler, katılımcılara belirli soruları yanıtlamaları için verilen yapılandırılmış formdaki en yaygın veri toplama aracıdır. Anketler, çevrimiçi, yüz yüze, telefon veya posta yoluyla gerçekleştirilebilir. Nicel araştırmalarda, genellikle büyük örneklem gruplarına yönelik anketler kullanılır ve toplanan veriler istatistiksel analizler için kullanılır.
  2. Gözlem: Gözlem, katılımcıları doğal ortamlarında izlemek suretiyle veri toplamayı içerir. Araştırmacılar, katılımcıların davranışlarını, etkileşimlerini veya olayları gözlemleyerek veri toplar. Gözlem, laboratuvar ortamı dışında gerçekleşen davranışları incelemek ve nesnel veriler elde etmek için etkili bir yöntemdir.
  3. Deneysel Araştırma: Deneysel araştırma, kontrol grubu ve deney grubu gibi grupları karşılaştırarak neden-sonuç ilişkilerini anlamak için tasarlanmıştır. Bu yöntemde, bağımsız değişkenler manipüle edilir ve sonuçları ölçmek için bağımlı değişkenler kaydedilir. Deneysel araştırmalar, kesin sonuçlar elde etmek ve nedensel ilişkileri belirlemek için sıklıkla tercih edilir.
  4. Veri Madenciliği: Veri madenciliği, büyük veri kümelerini analiz etmek ve içerisindeki desenleri ve ilişkileri keşfetmek için kullanılan bir tekniktir. Bu yöntemde, veritabanlarından ve diğer veri kaynaklarından veriler çıkarılır, temizlenir, analiz edilir ve keşfedilen bilgiler anlamlı şekilde yorumlanır. Veri madenciliği, genellikle büyük veri analizi ve tahmin yapmak için kullanılır.
  5. Soruşturma: Soruşturma, derinlemesine sorular ve konuşmalar yoluyla derinlemesine anlayış elde etmek için kullanılan bir tekniktir. Araştırmacı, katılımcılarla bir araya gelerek spesifik konuları, deneyimleri veya düşünceleri hakkında bilgi alır. Soruşturma, karmaşık konuları ve kişisel deneyimleri araştırmak için etkili bir tekniktir.
Bunu Paylaş
Pin Share

Bir yanıt yazın

Bizi Sosyal Medyadan Takip edebilirsiniz.