Dünya üzerinde uygarlığın ilk kez ortaya çıktığı bölgeler

Uygarlığın ilk kez ortaya çıktığı bölgeler arasında şu ana kadar keşfedilen en eski uygarlık, Mezopotamya olarak bilinen bölgede gelişmiştir. Mezopotamya, günümüzde Irak’ın bir kısmını kapsayan bölgedir ve Tigris ve Fırat nehirleri arasında yer alır. M.Ö. 4. binyılda bu bölgede Sümerler tarafından geliştirilen şehir devletleri ve yazı sistemi, uygarlığın temel adımlarını oluşturmuştur.

Diğer bir önemli uygarlık merkezi Mısır’dır. Mısır, Nil Nehri’nin çevresinde yer alır ve M.Ö. 3. binyılda Mısır İmparatorluğu’nun kurulmasıyla birlikte gelişmiştir. Mısırlılar, piramitler, tapınaklar, yazı sistemi ve zengin kültürel miraslarıyla tanınır.

Diğer uygarlık merkezleri arasında Hindistan‘da Ganj Vadisi (M.Ö. 3. binyıl), Çin’de Sarı Nehir Vadisi (M.Ö. 2. binyıl), Orta Amerika’da Olmekler, Mayalar ve Aztekler (M.Ö. 2. binyıl – M.S. 16. yüzyıl) yer alır.

Bu bölgeler, tarımın gelişmesi, yerleşik yaşamın ortaya çıkması, şehirlerin kurulması, karmaşık toplumsal yapıların oluşması, yazının icadı ve yönetim sistemlerinin gelişmesi gibi faktörlerle uygarlığın doğduğu ve geliştiği yerler olarak kabul edilir. Ancak yeni arkeolojik keşifler ve çalışmalarla, uygarlığın ortaya çıkışına dair bilgilerin güncellenebileceği unutulmamalıdır.

Bunu Paylaş
Pin Share

Bir yanıt yazın

Bizi Sosyal Medyadan Takip edebilirsiniz.