Durumsallık teorileri Nedir?

Durumsallık teorileri, liderlik tarzının ve etkinliğinin belirli durumlarla ilişkili olduğunu savunan liderlik yaklaşımlarıdır. Bu teoriler, liderliğin etkililiğinin, liderin davranışı ve özellikleri ile durum faktörleri arasındaki etkileşime bağlı olduğunu vurgular.

Path-Goal Teorisi, durumsallık teorileri arasında en kapsamlı olanıdır ve liderlik davranışının takım performansı ve üyelerin tatmini üzerindeki etkilerini açıklamaya odaklanır. Bu teori, liderin belirli bir durumda, takım üyelerinin hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmak için takım üyelerine yol gösterici davranışlar sergilemesi gerektiğini öne sürer.

Path-Goal Teorisi’nde liderlik davranışları dört temel kategoriye ayrılır:

  1. Yönlendirici liderlik: Lider, görevleri net bir şekilde belirler, talimatlar verir ve beklentileri açık bir şekilde ileterek takım üyelerini hedeflere yönlendirir.
  2. Destekleyici liderlik: Lider, takım üyelerinin duygusal ihtiyaçlarına dikkat eder, onlara destek sağlar, empati gösterir ve çalışma ortamında dostça bir iklim oluşturur.
  3. Katılımcı liderlik: Lider, takım üyelerinin fikirlerine değer verir, onları karar süreçlerine dahil eder ve takım çalışmasını teşvik eder.
  4. Başarı yönlendirici liderlik: Lider, takım üyelerine başarıya ulaşma konusunda destek sağlar, motivasyonu artırır ve performans beklentilerini yükseltir.

Path-Goal Teorisi, liderin davranışının takım performansı ve üye tatmini üzerindeki etkilerini durum faktörleriyle bağlantılandırır. Örneğin, takım üyeleri belirsizlik içeren bir durumda yönlendirici liderlik davranışından daha fazla fayda sağlayabilirken, motivasyonu düşük bir takım üyesi için başarı yönlendirici liderlik daha etkili olabilir.

Sonuç olarak, Path-Goal Teorisi liderlik davranışının durumsallığını vurgulayan en kapsamlı teorilerden biridir ve liderin takım performansını etkileyen faktörleri anlamak için liderlik durumsallığına odaklanır.

Bunu Paylaş
Pin Share

Bir yanıt yazın

Bizi Sosyal Medyadan Takip edebilirsiniz.